European Vacuum Carburizing Summit 2015  (21-22 kwietnia)

Europa jest dla branży obróbki cieplnej ważnym i dynamicznym miejscem, gdzie powstają nowe technologie, materiały, pomysły, procesy oraz normy dotyczące oszczędzania energii i środowiska naturalnego. Napędzana rozwojem rynkowym, Europa pozostanie w przyszłości dla przemysłu obróbki termicznej lokalizacją kluczową pod kątem poszukiwania kolejnych innowacji, a także bardziej wydajnych i skutecznych metod obróbczych.

Mimo to, sukces rynku europejskiego postrzegany w dłuższej perspektywie czasowej zależy od powodzenia misji utworzenia ogólnoeuropejskiej platformy wspierającej organizację regularnych spotkań branżowych poświęconych bieżącym wydarzeniom i trendom obserwowanym na kontynencie, jak również w innych zakątkach świata.


Konferencja będzie połączona z druga edycja CE European Heat Treatment Forum & Expo (22.-23.04.2015). Pierwsza edycja w 2014 roku z ponad 200 uczestnikami (z tego aż 53% klientów) i 30 stoiskami z 43 wystawiającymi się firmami była dużym międzynarodowym sukcesem. Towarzysząca wystawa będzie czynna przez 3 dni (21-23.04.2015). Wstęp na wystawę dla wszystkich zainteresowanych pracowników branży obróbki cieplnej, pracowników nauki i studentów bezpłatny (rejestracja obowiązkowa). Obydwie konferencje będą symultanicznie tłumaczone.

heat_m1


 

Organizatorzy i partnerzy

 

W dążeniu do realizacji idei wspólnej platformy branżowej, duża międzynarodowa sieć Global Heat Treatment Network zainicjowała projekt i zorganizowała na szczeblu europejskim konferencję pod nazwą European Vacuum Carburizing Summit, będącą jednym z niewielu od tak dawna oczekiwanych imprez specjalnych.

Organizacja zrzesza osoby zawodowo związane z branżą i może się pochwalić znacznym już portfolio wydarzeń, co stanowi gwarancję spełnienia, a nawet przekroczenia Państwa oczekiwań. Wszyscy zaangażowani w projekt partnerzy i prelegenci to przedstawiciele międzynarodowych liderów technologicznych.

 

Globalne trendy rynkowe

Wielu międzynarodowych ekspertów, w tym J. Kowalewski oraz H. Veltrop, twierdzi, że w postrzeganej globalnie branży obróbki cieplnej zaobserwować można aktualnie dwa istotne trendy rozwojowe. Pierwszy to nawęglanie próżniowe, drugi – azotowanie i azotonawęglanie.

European Vacuum Carburizing Summit 2015 jest pierwszą konferencją zorganizowaną w Europie, która w sposób kompleksowy obejmuje tematykę nawęglania. Jej pierwsza edycja odbędzie się w kwietniu w Polsce. Docelowo, ma ona odbywać się co dwa lata, naprzemiennie w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

 

Cele i założenia

Celem wspomnianych globalnych konferencji jest omawianie najnowszych trendów, wymiana wiedzy i umożliwianie ludziom z branży nawiązywania kontaktów biznesowych. W spotkaniach tych brać będą udział przedstawiciele najważniejszych globalnych potęg rynkowych, a one same mają się stać ważnymi narzędziami w procesie tworzenia platformy do dyskusji nad najnowszymi wydarzeniami i dzielenia się innowacyjnymi i praktycznymi rozwiązaniami problemów, z jakimi spotyka się branża nawęglania.

 

Tematyka

Pierwsza edycja konferencji European Vacuum Carburizing Summit poświęcona będzie wszelkim aspektom technologii nawęglania (z hartowaniem w oleju, gazie, łącznie z HPGQ, czy też mgle wodnej).

Zróżnicowany i szeroki zakres poruszanej tematyki czyni program konferencji interesującym dla wszelkich osób zawodowo związanych z branżą obróbki cieplnej, kadry kierowniczej, operatorów urządzeń, jak i również dla producentów pieców i wyposażenia pomocniczego, a także całej rzeszy dostawców i podmiotów świadczących usługi serwisowe, jak również osób pracujących w utrzymaniu ruchu.

.

Korzyści dla uczestników

Osoby uczestniczące w konferencji European Vacuum Carburizing Summit 2015 będą miały okazję osobiście spotkać się z licznym gronem dostawców działających w branży, potencjalnych klientów i partnerów. Otrzymacie Państwo szansę podzielenia się doświadczeniami, uaktualnienia swojej wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii, a także nawiązania nowych kontaktów w sektorze obróbki cieplnej.